Tietosuoja- ja rekisteriseloste

 1. Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Yritys: Vihertaso Oy
Y-tunnus:  0548235-2
Osoite: Mittatie 13, 01260 Vantaa
Puhelinnumero: 050 486 8492
Sähköpostiosoite: viherpalvelu@greener.fi
Tietosuojavastaava: Hanna-Kaisa Javanainen

 1. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään: Tilausten toimittamiseen, asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen sekä yrityksen omien palvelujen markkinoimiseen.

 1. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Yksityisasiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Yritysasiakkaan tietoja kerätään myös ilman asiakkaan suostumusta palveluiden tarjoamiseksi asiakkaan työnantajalle.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot: yrityksen nimi, yrityksen Y-tunnus, henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, palveltavan kohteen osoitetiedot, laskutusosoite, myydyt palvelut, asiakkaan tekemien ja asiakkaaseen tehtyjen yhteydenottojen sisältö ja ajankohdat, asiakkaan interaktio asiakkaille lähetettyihin viesteihin sekä asiakkaan osoittamat kiinnostuksen kohteet liittyen tarjoamiimme palveluihin.

 1. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja: Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla. Yritysasiakkaan tietoja kerätään myös julkisista lähteistä kuten asiakkaan työnantajayrityksen nettisivuilta.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 1. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 1. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 1. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaisesti, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen EU:n tietosuoja-asetuksen artikloiden 17 ja 20 mukaisesti. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus artiklan 21 mukaisesti kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin. Olemassa olevan asiakassuhteen ylläpitoon tehtäviä yhteydenottoja ei käsitellä suoramarkkinointina.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen: viherpalvelu@greener.fi